Γ
Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικός Οργανισμός, Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Γιάννης Σιδέρης

O Γιάννης Σιδέρης είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ο Εκδότης-Διευθυντής του εκδοτικού οίκου Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, έχει διατελέσει σύμβουλος πληροφορικής στην πολυεθνική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το London School of Economics (LSE) στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.