Γιώργος Κορφιάτης
Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών, Τράπεζα της Ελλάδος

Γιώργος Κορφιάτης

Ο Γιώργος Κορφιάτης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο State University of New York (NY) και Οικονομικά και Κοινωνιολογία στο Greenwich University (London). Είναι κάτοχος MSc in Finance από το Birkbeck College (London) και ακολούθησε διδακτορικές σπουδές στο Greenwich University. Έχει διδάξει οικονομετρία και μικροοικονομική στο Greenwich University και στο New York College (Athens).


Από το 2000 εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον τομέα των πληρωμών. Είναι προϊστάμενος του Τμήματος Μελέτης Θεμάτων Μεταφοράς Κεφαλαίων και Συστημάτων Πληρωμών. Αντικείμενα με τα οποία ασχολείται είναι: η ανάληψη δράσεων για την υλοποίηση της πολιτικής πληρωμών του Ευρωσυστήματος, η διαμόρφωση στρατηγικής για τη διασφάλιση ισότιμων όρων στην αγορά πληρωμών, η επεξεργασία προτάσεων αντιμετώπισης κινδύνων σχετικών με τη λειτουργία των υποδομών πληρωμών, και η ανάλυση των εξελίξεων που αφορούν τη χρηματοοικονομική καινοτομία και τις εφαρμογές της σε θέματα που άπτονται των πληρωμών.


Εκπροσωπεί την ΤτΕ στις αρμόδιες ομάδες εργασίας και επιτροπές του Ευρωσυστήματος. Είναι project manager των υπηρεσιών T2S και TIPS. Έχει διακριθεί στο 1ο EUROchain Hackathon που διοργάνωσε η ΕΚΤ, για το σχεδιασμό ενός συστήματος άμεσων πληρωμών CBDC σε τεχνολογία DLT. Στο πλαίσιο του καταλυτικού ρόλου της ΤτΕ, είναι πρόεδρος του AMI_Pay NSG και μέλος του FinTech Hub. Επιμελήθηκε και οργάνωσε την έκθεση: «eπληρωμές: ένας οδικός χάρτης» που φιλοξενείται στο μουσείο της ΤτΕ.