Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή ΙΤΕ

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), καθώς και Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠ-ΙΤΕ. Από τον Ιανουάριο 2004 μέχρι τον Νοέμβριο 2016 διετέλεσε Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ. Ο κ. Στεφανίδης είναι Διακεκριμένο μέλος του ΙΤΕ.