Λ
Commercial Director, INTALE

Λουκάς Γαργαλάκος

Ο Λουκάς Γαργαλάκος είναι Commercial Director της Intale. Εργάζεται από το 2014 στο χώρο των FMCG με εμπειρία σε Big Data Analytics του Modern Trade.

Η Intale είναι εταιρεία η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιπτέρων και mini markets μέσω του οποίου περισσότερα από 1,500 σημεία πώλησης εξυπηρετούν τον τελικό καταναλωτή.

Στα κύρια ενδιαφέροντα του ανήκει η ανάπτυξη ενός Retail Environment μέσω του οποίου λιανέμποροι, διανομείς & προμηθευτές θα επικοινωνούν αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένων Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.