Παρουσιάσεις

01 Ψηφιακές Τεχνολογίες που αλλάζουν το λιανικό εμπόριο

 

Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών στόχος είναι να αναδειχθεί ο  μετασχηματισμός που υφίσταται ο κλάδος του λιανικού εμπορίου εξαιτίας της επίδρασης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις στο οποίο κυριαρχούν μεγάλα σύνολα δεδομένων (big data). Δεδομένα που παράγονται κατά τη χρήση του διαδικτύου, συλλέγονται και στη συνέχεια αναλύονται. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούν ένα προφίλ για τον κάθε χρήστη, πολύ συγκεκριμένο και σημαντικά αξιόπιστο. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ειδικά για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου η εξατομίκευση που προκύπτει από την αξιοποίηση των μεγάλων συνόλων δεδομένων συνιστά την ειδοποιό διαφορά και το πιο σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των ψηφιακών τεχνολογιών. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-ΙοΤ), για παράδειγμα, αποτελεί αυτή τη στιγμή μια μικρή επανάσταση στον χώρο της τεχνολογίας. Με την τεχνολογία ΙοΤ μεταβαίνουμε σε έναν κόσμο «συνδεδεμένων». Δημιουργείται ένα δίκτυο συνδεδεμένων αντικειμένων με ενσωματωμένους αισθητήρες προκειμένου να  επιτυγχάνεται η επικοινωνία, η ανταλλαγή δεδομένων και η ευφυής λήψη αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν, επίσης,  να αποκομίσουν τεράστια οφέλη και από άλλες τεχνολογίες, όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud), η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (virtual reality| augmented reality), η αλυσίδα των μπλοκ (blockchain), η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), η μηχανική μάθηση (machine learning), η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) και η ρομποτική (robotics). Μόνη προϋπόθεση να διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό που είναι σε θέση να τις αξιοποιήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τοποθετήσεις των ομιλητών αναμένεται να φωτίσουν τις ιδιαίτερες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, πως μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, η αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ ανθρώπων δεδομένων και διαδικασιών. Ένα εγχείρημα που απασχολεί, τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο την αγορά, καθώς εντάσσεται στους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών. 

 

Video

Troy Beeler, General Manager, Future Commerce Initiative LLC

Commerce-Changing Digital Technologies: The Digital & Automated Store

Νίκος Κωστρόγλου, Managing Partner Koolmetrix

Λένα Τσιπούρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

 

Plenary Speech

 

Νίκος Φλίγκος, Γενικός Διευθυντής Εμπορικών λειτουργιών, Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας,ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, Philip Morris International

Video

 

In conversation:

 

Jasmin Battista, Head of e-commerce sector, EuropeanCommission

Video

02 Η επίδραση των Τεχνολογικών Καινοτομιών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 

Να γίνει κατανοητός σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα ο τρόπος υιοθέτησης του τεχνολογικού μετασχηματισμού στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η επιβίωση μιας επιχείρησης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέεται με την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων ώστε να υιοθετήσουν επιτυχώς νέες τεχνολογίες και να τις ενσωματώσουν στην εταιρική στρατηγική ώστε να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές.

Εξωθούνται να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης, τόσο από λειτουργική όσο και από οργανωτική άποψη, προχωρώντας στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων που συμβάλλουν στην αύξηση της ταχύτητας και της ρευστότητας των φυσικών ροών και των πληροφοριών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το είδος ολοκλήρωσης, επενδύουν σε νέες τεχνολογίες πληροφοριών.

Οι υπηρεσίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) αποτελούν πυλώνα του νέου αναπτυξιακού παραδείγματος της ελληνικής οικονομίας. Η γεωγραφική θέση και ο ιστορικά διαμετακομιστικός ρόλος της Ελλάδας την καθιστούν επίκεντρο της διακίνησης εμπορευμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνολογικές καινοτομίες που συνεπάγεται η τέταρτη (4η) βιομηχανική επανάσταση αναμένεται ότι θα επιφέρουν ευρύτερους μετασχηματισμούς στον τρόπο, στο χρόνο και στον όγκο της διακίνησης προϊόντων.

Video 

Ζήνα Μαυροειδή, Διευθύνουσα Σύμβουλος e-Fresh.gr

Ανέστης Παρταλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Logistics

Νικόλαος Ροδόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕL

03  Τα χαρακτηριστικά των Millennials 

 


Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών στόχος είναι να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά των Millennials, για μια από τις μεγαλύτερες γενιές στην ιστορία που ήδη αναμορφώνουν τομείς της οικονομίας με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις τους. 

Στη γενιά των “Millennials” περιλαμβάνονται όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1980, αποτελώντας την πρώτη γενιά της νέας χιλιετίας και μια από τις μεγαλύτερες γενιές στην ιστορία. Γεννήθηκαν μέσα στις μεγάλες εξελίξεις της τεχνολογίας, όπως η ευρεία χρήση του προσωπικού υπολογιστή και η  γέννηση του διαδικτύου, και βίωσαν ως παιδιά ή νεαροί ενήλικες γεγονότα-σταθμούς στην παγκόσμια ιστορία, όπως το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους των Η.Π.Α.. και το «κραχ» του 2008.

Γεγονότα που διαμόρφωσαν τις πολιτικές τους στάσεις και αντιλήψεις, καθώς επίσης και τις απόψεις τους για την οικονομία, τη ζωή και τον θάνατο. Για τους Millennials ο ψηφιακός κόσμος είναι η ζωή τους. Συμμετέχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούν κάθε τεχνολογικό μέσο για να εξοικονομήσουν χρόνο.

Η ενηλικίωσή τους μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον αντικατοπτρίζεται και στη στροφή του μάρκετινγκ προς αμιγώς ψηφιακές στρατηγικές. Η τηλεοπτική διαφήμιση, για παράδειγμα, έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από τη διαφήμιση στο Youtube, το Instagram, το Facebook ή τη Google.

Εάν μάλιστα, θεωρήσουμε ότι αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν έναν ενδιάμεσο χώρο στον οποίο γίνονται «ζυμώσεις» για τις καταναλωτικές τάσεις, υπάρχει και ο κίνδυνος οι προτιμήσεις των Millennials να «κατευθύνονται» από το ολιγοπώλιο του διαδικτύου. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τοποθετήσεις των ομιλητών αναμένεται να σκιαγραφήσουν το προφίλ των Millennials και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν ελκυστικές και να τους προσεγγίσουν.  

Video

Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής ΙΕΛΚΑ

Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy Chairman of Hellenic Blockchain Hub

 

Plenary Speech

 

Christian Verschueren, Director-General, Eurocommerce

Video

04 Το Φυσικό Κατάστημα του Μέλλοντος 


Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών στόχος είναι να διαφανεί πως προβλέπεται να είναι το φυσικό κατάστημα του μέλλοντος, ύστερα από την επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Οι μεταλλαγές που υφίσταται το λιανικό εμπόριο προκαλούν μεταβολές στο παραδοσιακό φυσικό κατάστημα. Ιστορικά, οι αλλαγές αυτές αναδύονται ως η αντανάκλαση των ευρύτερων μετασχηματισμών στην οικονομία, στην τεχνολογία και στη διεθνοποίηση του εμπορίου. Από το μικρό ανεξάρτητο κατάστημα στα πολυκαταστήματα, από το παραδοσιακό μπακάλικο στα σουπερμάρκετ και τις υπεραγορές, από τις εμπορικές πιάτσες στα malls.

Το φυσικό κατάστημα διατηρούσε το περιεχόμενό του ως δίαυλος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Με πωλήτριες ή αυτοεξυπηρέτηση, με ελεύθερη είσοδο ή με face control. Με μετρητά αλλά και «βερεσέ», με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, με χρεωστική ή προπληρωμένη, με P2P πληρωμές, με ηλεκτρονική τραπεζική ή ψηφιακά πορτοφόλια, ή ακόμη και με κρυπτονομίσματα. Την τελευταία δεκαετία, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, υπάρχει μια δυναμική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τους «γίγαντες» του διαδικτύου, όπως είναι η Amazon, η eBay και η Alibaba να κερδίζουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια ψηφιακή στρατηγική, υποβάλλοντας το φυσικό κατάστημα σε υπαρξιακή αναζήτηση. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Amazon εισέρχεται στην πραγματική αγορά, ανοίγοντας το “Amazon Go” , το πρώτο φυσικό σουπερμάρκετ το οποίο λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους με εκατοντάδες κάμερες και αισθητήρες στηρίζοντας όλη τη διαδικασία της αγοράς στην ομώνυμη ψηφιακή εφαρμογή που λειτουργεί στις «έξυπνες» κινητές συσκευές. Παράλληλα, στον υποκλάδο της μόδας, συντελούνται τεκτονικές αλλαγές.

Οι φυσικοί καθρέφτες αντικαθίστανται από τους ψηφιακούς, τα μοντέλα από τα ολογράμματα, όπως επίσης με τις τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας το πραγματικό περιβάλλον και οι πραγματικές εικόνες εμπλουτίζονται με εικονικές αναπαραστάσεις και πληροφορίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τοποθετήσεις των ομιλητών θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στην κατανόηση του νέου «αγοραστικού» περιβάλλοντος που χρειάζεται να διαμορφώσουν οι επιχειρήσεις, ώστε η αγοραστική εμπειρία του πελάτη να διασφαλίζει την πώληση. 
 

Video

Jonathan Chippindale, Chief Executive, HOLITION

Κωνσταντίνος Κουκοράβας, CEO & Founder Intelistyle & Μιχαήλ Μιχελής, COO & Co-founder Intelistyle

Κώστας Στεφανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή ΙΤΕ

Keynote Speech


Dan O' Connor, Executive in Residence, Harvard Business School

Video

05 Λιανικό Εμπόριο και Βιώσιμη Ανάπτυξη 


Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών στόχος είναι να αναδειχθεί πόσο σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου να υπηρετήσουν τον στόχο 12 «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή» του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Συνεχώς αυξάνεται η σημασία που αποδίδεται στην εταιρική υπευθυνότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δίνουν πλέον ιδιαίτερο βάρος σε θέματα συσκευασιών, ενεργειακής απόδοσης και κυκλικής οικονομίας.  Εντούτοις, δεν λείπουν αυτοί που θεωρούν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, εν μέσω μάλιστα μη φιλικού οικονομικού περιβάλλοντος, ζητώντας ουσιαστική κρατική παρέμβαση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όσοι εμπορεύονται συσκευασμένα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά, απαιτείται να μεριμνούν για τη συλλογή και την ανακύκλωση των συσκευασιών τους. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναδειχθεί πως μπορούν οι επιχειρήσεις να συμβάλλουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά στον στόχο της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και ταυτόχρονα να υπογραμμισθεί η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να επιτυγχάνεται η διαχείριση των φυσικών πόρων και η ουσιαστική μείωση των αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. 

Video

Κωνσταντίνος Αστρίδης, Founder Recycglobe

Ευριπίδης Δήμου, Διευθυντής, Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Γιώργος Μελισσαρόπουλος, Project Manager, Fabric Republic

Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Combatt 

Γιάννης Σιδέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικός Οργανισμός, Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

06 Καινοτόμες Στρατηγικές

 

Αυτό που αναμένεται από τις τοποθετήσεις των ομιλητών είναι να διαφανεί αφενός ο πολυεπίπεδος ρόλος της καινοτομίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αφετέρου το πώς η υιοθέτησή της θα συμβάλει στη διαφυγή από τις διαλυτικές συνέπειες της «δημιουργικής καταστροφής». 

Αναμφίβολα η διάδραση μεταξύ του ακαδημαϊκού και ερευνητικού τομέα και της επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητη όπως επίσης και η περαιτέρω δημιουργία εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης στις εταιρείες αλλά και το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δημιουργηθεί επικοινωνιακό κενό και θα υπάρξουν σοβαρές δυσκολίες στην διαδικασία απορρόφησης της γνώσης από τις εταιρείες.

Η σύνθεση στρατηγικής εταιρικής διακυβέρνησης και καινοτομίας αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής, η διοίκηση της στρατηγικής αλλαγής, η σύνδεση καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας αλλά και η υποστήριξη της γνώσης και της μάθησης, επιταχύνουν τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.  Μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου θα μπορέσουν να απαντήσουν στις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 

Video

Λέων Γαβαλάς, General Manager Bespot Private Company

Λουκάς Γαργαλάκος,  Commercial Director, INTALE 

Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Δημήτρης Οικονόμου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment στη Eurobank

Δημήτρης Συρίγος, ΣΟΛ Crowe, Διευθυντής, Υπηρεσίες Business Monitoring

07 Το εμπόριο στα κέντρα των πόλεων

 

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να διερευνήσει τρόπους και βέλτιστες πρακτικές για την αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων μέσα από την ενίσχυση του λιανικού εμπορίου και τη στήριξη των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».

Το εμπόριο είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους στην Ευρώπη, όσον αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται, των ατόμων που απασχολούνται. Υπάρχουν περίπου 5,5 εκατομμύρια ενεργές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λιανικής και χονδρικής πώλησης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 23% περίπου του μη-χρηματοπιστωτικού τομέα στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι το λιανικό εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και ενίσχυση της ζωτικότητας των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, με τη διαφαινόμενη τάση της επιστροφής των καταναλωτών στα κέντρα των πόλεων για τις αγορές τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη συζήτηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ κρατών-μελών για την αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων μέσα από την ενίσχυση του λιανικού εμπορίου.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη του  λιανικού εμπορίου μέσα στα χρόνια, και τη μετάβαση των επιχειρήσεων από τις εμπορικές αγορές των κέντρων των πόλεων στα κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα σε διάφορα προάστια και τα εκπτωτικά χωριά, αποκαλύπτεται ότι οι επιχειρήσεις που ευνοούνται είναι κυρίως οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.

Η έναρξη των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα των πόλεων και να ενισχύσει τις τοπικές αγορές, καθώς συνοδεύεται από μια σειρά δράσεων, όπως σήμανση οριοθετημένης περιοχής, κοινές εμπορικές δράσεις, ανάπτυξη εμπορικών πρακτικών προώθησης της επιχείρησης ή και προϊόντων, ενιαία αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, διασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ, οργάνωση και σχεδιασμό δράσεων για παιδιά, δράσεων προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» φιλοδοξούν να τονώσουν το λιανικό εμπόριο στα αστικά κέντρα προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό νέες εμπειρίες αγορών και στους επιχειρηματίες νέες ευκαιρίες και δυνατότητες συνέργειας μέσω καινοτομιών. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις δύνανται να διευρύνουν τη βάση των πελατών τους και να επεκτείνουν την εμπορική τους δραστηριότητα δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες.
Οι τοποθετήσεις των ομιλητών αναδεικνύουν τρόπους και βέλτιστες πρακτικές σύμπραξης διαφόρων φορέων για την αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων και την καλύτερη λειτουργία των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου». 

Video

Leena Whittaker, Legal Officer, DG Grow, European Commission

Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων

08 Νέες Τάσεις στις Πληρωμές 

 

Η θεματική ενότητα έχει στόχο να διερευνήσει τις νέες τάσεις που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα των πληρωμών. 

Οι μεταβολές στην τεχνολογία αντανακλώνται και στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών. Η εξοικείωση του καταναλωτικού κοινού με τις νέες μορφές πληρωμών σε συνδυασμό με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις (κεφαλαιακοί έλεγχοι) επιτάχυναν τη χρήση πλαστικού χρήματος και γενικότερα τις ψηφιακές πληρωμές. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει στη διαρκή ανάπτυξη νέων τάσεων στις πληρωμές. Πρόσφατα, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ η Sainsbury’s σε ένα από τα καταστήματά της στο Λονδίνο προωθεί το νέο “cashierless” μοντέλο λειτουργίας. Είχε ήδη, προηγηθεί, το παράδειγμα της Amazon με το φυσικό κατάστημα Amazon Go, χωρίς ταμεία για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Η εμπειρία “tap to go”, με τον καταναλωτή απλά να «σαρώνει» τα προϊόντα που επιλέγει και να πληρώνει αυτόματα μέσω εφαρμογής στις «έξυπνες» κινητές συσκευές δημιουργεί νέα δεδομένα. Αυτό αποτυπώνεται και στη στρατηγική των ελληνικών τραπεζών που τα τελευταία χρόνια ανανεώνουν διαρκώς τα μέσα πληρωμών που παρέχουν στους πελάτες στη βάση των ανέπαφων συναλλαγών. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία «αλυσίδα των μπλοκ» (blockchain) δημιουργεί νέες προκλήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τοποθετήσεις των ομιλητών αναμένεται να φωτίσουν τις νέες τάσεις στις πληρωμές και να σκιαγραφήσουν το προφίλ των Ελλήνων που επιλέγουν τις ψηφιακές πληρωμές.

Video

Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Chief Innovation Officer, Crowdpolicy

Γιώργος Κορφιάτης, Τράπεζα της Ελλάδος

Λάζαρος Φελούς, Founder Retailabs,Οικονομολόγος

09 Το Μέλλον της εργασίας στο Εμπόριο

 

Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών στόχος είναι να αναδειχθούν οι αντιφάσεις τα εμπόδια και οι προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει η οργάνωση της εργασίας οι εργασιακές σχέσεις οι παλιές και οι νέες ειδικότητες από τους σύγχρονους τεχνολογικούς μετασχηματισμούς 

Χωρίς αμφιβολία οι ραγδαίοι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την απασχόληση.  Ωστόσο αυτή η διαπίστωση δεν αφορά αποκλειστικά την εποχή μας αφού έχει απασχολήσει την οικονομική επιστήμη από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης.

Ο John Maynard Keynes έκανε λόγο για την «τεχνολογική ανεργία» με άλλα λόγια την απώλεια θέσεων εργασίας που προκαλείται από την εξέλιξη της τεχνολογίας (Keynes 1930) επισημαίνοντας ωστόσο και την μελλοντική προσαρμογή στις τεχνολογικές καινοτομίες.  Μπορεί επομένως αφενός να καταγράφεται υποχώρηση των εργαζομένων από θέσεις εργασίες που είχαν αλλά αφετέρου υπάρχει ζήτηση εργασίας σε νέες θέσεις που προκύπτουν  λόγω της τεχνολογικής προόδου.

Οι μετασχηματισμοί αυτοί στο εμπόριο συνεπάγονται και ριζικές μεταβολές στη διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο. Νέα προσόντα και υψηλές δεξιότητες θεωρούνται πλέον απαραίτητα. Παράλληλα, η υιοθέτηση ψηφιακών πρακτικών ασκεί πιέσεις σε παραδοσιακά επαγγέλματα στο εμπόριο ενώ οι ευέλικτες μορφές εργασίας κερδίζουν έδαφος. Ήδη η απασχόληση στον κλάδο το 2019 δεν κατάφερε να συμβαδίσει με την αύξηση των θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις μελλοντικές εξελίξεις στο εμπόριο.

Video

Χαρης Δασκαλάκης, Executive BCA College

Νίκος Θεοχαράκης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, ΕΚΠΑ

Κώστας Παπαδάκης, Senior Social Dialogue and Governance Specialist, ILO 

In conversation: Jeremias Adams- Prassl, Professor of Law, University of Oxford

Keynote Speech

 

Jonathan Reynolds, Director, Oxford Institute of Retail Management, Said Business School, University of Oxford, UK

Video

Για να δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών σε μορφή pdf πατήστε εδώ